CASA DE LA MÚSICA


L’objectiu de les Cases de la Música és potenciar la música en viu en totes les seves vessants.

Les Cases de la Música són un projecte sòcio-musical en xarxa establert a Catalunya, nascut el 2005 i participat per l'administració publica (Generalitat de Catalunya i fins a 5 ajuntaments de ciutats mitjanes catalanes) i 5 empreses privades. L’objectiu de les Cases de la Música és potenciar la música en viu en totes les seves vessants: la formació, la creació, l’exhibició (concerts) i la participació i dinamització ciutadana a nivell musical. Emprant el símil esportiu, podríem pensar en les Cases de la Música com el “futbol base”, aquell planter que ha de nodrir de nous artistes i nous públics al país; i emprant el símil empresarial, podríem dir que les Cases de la Música s’ocuparien del R+D+I del sector musical català. El concepte de Xarxa, teixida per les actuals 5 seus del projecte (a Mataró, el Gironès, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa i Terrassa) es desenvolupa per tal de permetre l'intercanvi d'activitats, d'experiències i projectes que permetin l'evolució i la millora del projecte.Cada casa de la Música té unes especificitats que són inherents al territori en el qual es troben i s’hi desenvolupen, però hi ha activitats i problemàtiques que tenen resulten comunes arreu del país. Al marge de les característiques concretes del projecte a Mataró, el Gironès, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa o Terrassa, la Xarxa de Cases de la Música vetllar per desenvolupar les següents actuacions comunes:
Fomentar circuits i vies que afavoreixin les processos de creació estable com a principal suport per construir els fonaments necessaris de la base cultural al país

Afavorir la complicitat de cadascuna de les Cases de la Música i dels projectes comuns de la Xarxa amb els mitjans públics de comunicació

Contribuir a la creació de circuits estables pels músics professionals de manera coordinada amb l’ASACC i altres iniciatives que ja són en marxa i persegueixen la mateixa finalitat

Crear ponts de comunicació i diàleg entre els diferents agents del sector musical amb la intenció de contrarestar el desequilibri territorial originat per la potent dinàmica exercida per Barcelona i fomentar nous projectes que dotin a la resta de Catalunya els serveis culturals i socials que ens han de permetre créixer com a país i afrontar els reptes que encarem

Contribuir al debat necessari per desenvolupar un concepte de dinàmiques culturals alternatiu a l’hegemònic des de la transició democràtica
Les Cases de la Música són un projecte compartit entre l’ICEC (Generalitat de Catalunya), la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Mataró, l’Ajuntament de Salt, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat, l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Manresa, Visualsonora SCCL, la Fundació Casa de la Música del Gironès, Salamandra S.L, Vesc S.L i Propaganda pel Fet! SCCL.

El model de col·laboració público-privada és la clau per a poder dur a terme un projecte que té vocació de servei públic amb tota una sèrie d'activitats que no tenen rendiment econòmic immediat però que els associats al projecte entenen com a necessàries tant pel futur del sector com per a fer créixer l'escena musical de país, alhora que cobreixen tot un seguit necessitats socials que sovint queden desateses ens els plans i les actuacions culturals.

El projecte va ser creat a Catalunya el 2005 i ha estat motiu de reconeixement a nivell europeu com a projecte innovador dins el sector musical. Darrerament el projecte també ha estat reproduït a Euskadi amb el mateix format.

Més informació Casa de la Música de Manresa Més informació de la Xarxa de Cases de la Música

Atenció! Aquest lloc empra cookies. POLÍTICA DE COOKIES